Opiniuj24.com - Podziel się opinią!

  • Budownictwo
  • /
  • Wodociągi i kanalizacja
  • /
  • Ryszard Cukrowski
  • /
  • 1

Opinie o Ryszard Cukrowski

503 306 838

Włocławek

Budownictwo Ryszard Cukrowski opinie
Cena
4.36
Jakość
4.36
Obsługa klienta
4.36

Średnia ocen

4.36

w skali od 1 do 5.

 

NIE LIDIA / 2023-03-31

OSZUSTWO Art. 286 § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

LIDIA / 2023-03-24

OSZUSCI I ZLODZIEJE TO KANALIE
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

Henio / 2023-02-19

Trafile w życiu swoim.na różnych cwanikow I oszustów
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Zaraz

Wady

Brak

Extra informacje

Zaraz

ORA / 2023-02-01

Prokuratura oskarżyła adwokata o oszustwa na szkodę trójki klientów. Według prokuratury adwokat oszukiwał swych klientów co do zamiaru lub co do możliwości reprezentowania ich interesów w sądach i prokuraturze. Albo nie podejmował żadnych działań, jako zawieszony przez sąd dyscyplinarny - nie mógł już wywiązać się z obowiązków, jakich podejmował się pobierając pieniądze.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

ORA / 2023-02-01

Prokuratura oskarżyła adwokata o oszustwa na szkodę trójki klientów. Według prokuratury adwokat oszukiwał swych klientów co do zamiaru lub co do możliwości reprezentowania ich interesów w sądach i prokuraturze. Albo nie podejmował żadnych działań, jako zawieszony przez sąd dyscyplinarny - nie mógł już wywiązać się z obowiązków, jakich podejmował się pobierając pieniądze.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

prawda / 2023-01-31

Art. 388. § 1. Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać unieważnienia umowy.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

brak

Wady

brak

Extra informacje

zaraz

patryk / 2023-01-31

Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw Mieszkańcy chwały wszyscy święci Boży Z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie Z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie Anielski orszak niech twą duszę przyjmie Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi Aż przed oblicze boga najwyższego
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Brak

Wady

Brak

Extra informacje

zaraz

lonia / 2023-01-31

Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw Mieszkańcy chwały wszyscy święci Boży Z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie Z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie Anielski orszak niech twą duszę przyjmie Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi Aż przed oblicze boga najwyższego
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Brak

Wady

Brak

Extra informacje

zaraz

Obserwator Medialny / 2023-01-31

Dodawanie opinii posługując się danymi osób trzecich, wykorzystując ich imiona własne pisząc opinie w ich imieniu, bez ich wiedzy i zgody, oraz treści nie zgodne z ich doświadczeniem jest karalne.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Cwaniak

Wady

Patologia

Extra informacje

Psychopatologia

nowak / 2023-01-10

Popatrz, jak prędko mija czas, Życie twe też przeminie wraz. Życie, to jedno, które Bóg ci dał. Wszystko przeminie tak jak sen. Troski, kłopoty skończą się, Powiedz, szczęśliwy będziesz ty?
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

jan / 2023-01-10

Popatrz, jak prędko mija czas, Życie twe też przeminie wraz. Życie, to jedno, które Bóg ci dał. Wszystko przeminie tak jak sen. Troski, kłopoty skończą się, Powiedz, szczęśliwy będziesz ty?
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

rower / 2023-01-05

Poszkodowany sam musi wykazać, że gdyby nie uchybienia adwokata, sprawa miałaby korzystny dla niego finał. Podstawa prawna Art. 361 par. 1, art. 471 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Art. 80 ustawy z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 635). Par. 8, 11, 45, 50 kodeksu etyki adwokackiej….. można się rozczarować.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

cba

Wady

abc

Extra informacje

od zaraz

ROLO / 2023-01-03

cennik adwokata, są to minimalne stawki zastępstwa adwokackiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Ile kosztuje wynajęcie adwokata sprawa o zapłatę do 500 zł – honorarium w wysokości 90 zł; sprawa o zapłatę od 500 zł do 1500 zł – honorarium w wysokości 270 zł; sprawa o zapłatę od 1500 zł do 5000 zł – honorarium w wysokości 900 zł; sprawa o zapłatę od 5000 zł do 10 000 zł – honorarium w wysokości 1800 zł; sprawa o zapłatę od 10 000 zł do 50 000 zł – honorarium w wysokości 3600 zł; sprawa o zapłatę od 50 000 zł do 200 000 zł – honorarium w wysokości 5400 zł; sprawa o zapłatę od 200 000 zł do 2 000 000 zł – honorarium w wysokości 10 800 zł; sprawa o zapłatę od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – honorarium w wysokości 15 000 zł; sprawa o zapłatę powyżej 5 000 000 zł – honorarium w wysokości 25 000 zł.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

ROLO / 2023-01-03

cennik adwokata, są to minimalne stawki zastępstwa adwokackiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Ile kosztuje wynajęcie adwokata sprawa o zapłatę do 500 zł – honorarium w wysokości 90 zł; sprawa o zapłatę od 500 zł do 1500 zł – honorarium w wysokości 270 zł; sprawa o zapłatę od 1500 zł do 5000 zł – honorarium w wysokości 900 zł; sprawa o zapłatę od 5000 zł do 10 000 zł – honorarium w wysokości 1800 zł; sprawa o zapłatę od 10 000 zł do 50 000 zł – honorarium w wysokości 3600 zł; sprawa o zapłatę od 50 000 zł do 200 000 zł – honorarium w wysokości 5400 zł; sprawa o zapłatę od 200 000 zł do 2 000 000 zł – honorarium w wysokości 10 800 zł; sprawa o zapłatę od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – honorarium w wysokości 15 000 zł; sprawa o zapłatę powyżej 5 000 000 zł – honorarium w wysokości 25 000 zł.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

Zosia / 2023-01-02

A nadzieja znów wstąpi w nas, Nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz, W jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł Świąteczny gwar, Bo zabrakło znów czyjegoś głosu. Przyjdź tu do nas i z nami trwaj, Wbrew tak zwanej ironii losu
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Ma

Wady

Ma

Extra informacje

Zaraz

Zosia / 2023-01-02

A nadzieja znów wstąpi w nas, Nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz, W jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł Świąteczny gwar, Bo zabrakło znów czyjegoś głosu. Przyjdź tu do nas i z nami trwaj, Wbrew tak zwanej ironii losu
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Brak

Wady

Ma

Extra informacje

Zaraz

Neon / 2022-12-30

Cwany detektywie M modlitwa odprawiona
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Brak z

Wady

Dużo

Extra informacje

Zaraz

alien / 2022-12-29

Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw Mieszkańcy chwały wszyscy święci Boży Z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie Z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie Anielski orszak niech twą duszę przyjmie Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi Aż przed oblicze boga najwyższego
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

alien / 2022-12-29

Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw Mieszkańcy chwały wszyscy święci Boży Z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie Z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie Anielski orszak niech twą duszę przyjmie Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi Aż przed oblicze boga najwyższego
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

alien / 2022-12-29

Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw Mieszkańcy chwały wszyscy święci Boży Z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie Z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie Anielski orszak niech twą duszę przyjmie Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi Aż przed oblicze boga najwyższego
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

NIE pyczak / 2022-12-29

zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wstąpił do nieba i siedząc po Twojej prawicy * zesłał na przybrane dzieci obiecanego Ducha Świętego.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

NIE pyczak / 2022-12-29

PRZY KWOCIE PRAWIE MILIONA ZLOTYCH CZEKAMY NA OPINIE ORA A CZAS POKAŻE CZY TAK BĘDZIE
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

NIE pyczak / 2022-12-29

PRZY KWOCIE PRAWIE MILIONA ZLOTYCH CZEKAMY NA OPINIE ORA A CZAS POKAŻE CZY TAK BĘDZIE
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

OzRA / 2022-12-29

Prokuratura oskarżyła adwokata o oszustwa na szkodę trójki klientów. Według prokuratury adwokat oszukiwał swych klientów co do zamiaru lub co do możliwości reprezentowania ich interesów w sądach i prokuraturze. Albo nie podejmował żadnych działań, jako zawieszony przez sąd dyscyplinarny - nie mógł już wywiązać się z obowiązków, jakich podejmował się pobierając pieniądze.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Brak

Wady

Brak

Extra informacje

Zaraz

jezusek / 2022-12-28

Rejestr adwokatów mówi co innego, ale ty przeczytaj instrukcje leków które bierzesz albo zmień lekarza
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Cwaniak

Wady

Cienki

Extra informacje

Psychopatologia

Oreoreore / 2022-12-28

Prokuratura oskarżyła adwokata o oszustwa na szkodę trójki klientów. Według prokuratury adwokat oszukiwał swych klientów co do zamiaru lub co do możliwości reprezentowania ich interesów w sądach i prokuraturze. Albo nie podejmował żadnych działań, jako zawieszony przez sąd dyscyplinarny - nie mógł już wywiązać się z obowiązków, jakich podejmował się pobierając pieniądze.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Brak

Wady

Brak

Extra informacje

Zaraz

Misja / 2022-12-28

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wstąpił do nieba i siedząc po Twojej prawicy * zesłał na przybrane dzieci obiecanego Ducha Świętego.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Brak

Wady

Brak

Extra informacje

Zaraz

Buchacha / 2022-12-28

Ale się nawalił
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Cwaniak

Wady

Cienki

Extra informacje

Psychopatologia

Jezus / 2022-12-28

Jezus oświadczył, że widział szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Upadek ten miał związek ze stworzeniem tego świata przez Boga przy udziale Syna Bożego. Wiemy o tym z Pisma Świętego (Jan 1,1-3). O tym jak i gdzie rozpoczął się bunt szatana, dowiadujemy się ze Starego Testamentu, od proroków Izajasza i Ezechiela.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Brak

Wady

Brak

Extra informacje

Zaraz

Jezus / 2022-12-28

Jezus oświadczył, że widział szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Upadek ten miał związek ze stworzeniem tego świata przez Boga przy udziale Syna Bożego. Wiemy o tym z Pisma Świętego (Jan 1,1-3). O tym jak i gdzie rozpoczął się bunt szatana, dowiadujemy się ze Starego Testamentu, od proroków Izajasza i Ezechiela.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Brak

Wady

Brak

Extra informacje

Zaraz

Detektywi / 2022-12-28

Sprawa Ryszarda Cukrowskiego, sprawa cywilna to suma 800 000 złotych, dochodzą do tego wyjazdy do Poznania. Cukrowski przedstawiasz stawki minimalne. Następnie kilka twoich spraw karnych, między innymi za zniesławienia, okłamywanie policji... Tym hejtem w Internecie pod wieloma nikam, uzyskasz następna sprawę karną.!!! Nic nie wymusisz ani na mecenasie ani na innych osobach !!!
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Cwaniak

Wady

Cienki

Extra informacje

Niewiarygodny

NIE pyczak / 2022-12-28

DO On 111 JAKIM TRZEBA BYĆ PODLYM CZŁOWIEKEIM ABY PISAĆ NIEPRAWDĘ PANIE CIENKI m
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

NIE pyczak / 2022-12-28

NIE DAJCIE SIĘ WYKORZYSTAĆ ADWOKATOWI BO Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na podstawie umowy z klientem, przy czym każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Podstawowe stawki wynagrodzenia minimalnego określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.02.163.1348). Przykładowo w typowej sprawie o zapłatę wynagrodzenie ustalane jest w zależności od wartości sprawy. Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy: do 500 zł – 60 zł; powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł; powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł; powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł; powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł; powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł; powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

NIE pyczak / 2022-12-28

udzie nie dajcie się wykorzystać adwokatowi\r\nWysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na podstawie umowy z klientem, przy czym każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.\r\n \r\nPodstawowe stawki wynagrodzenia minimalnego określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.02.163.1348).\r\n \r\nPrzykładowo w typowej sprawie o zapłatę wynagrodzenie ustalane jest w zależności od wartości sprawy. Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:\r\n \r\ndo 500 zł – 60 zł;\r\npowyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;\r\npowyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;\r\npowyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;\r\npowyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;\r\npowyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;\r\npowyżej 200.000 zł – 7.200 zł.\r\n
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

NIE pyczak / 2022-12-28

oklasków nie będzie panie M
Cena
Jakość
Obsługa klienta
3.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

On 111 / 2022-12-27

Zgadza się, stosuje zastraszanie, śledzi adwokata i jego rodzinę, chwali się tym w Internecie. Niebezpieczny !!!!
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Cwaniak

Wady

Cienki

Extra informacje

On 111 / 2022-12-27

Zgadza się, stosuje zastraszanie, śledzi adwokata i jego rodzinę, chwali się tym w Internecie. Niebezpieczny !!!!
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Cwaniak

Wady

Cienki

Extra informacje

On 111 / 2022-12-27

Zgadza się, stosuje zastraszanie, śledzi adwokata i jego rodzinę, chwali się tym w Internecie. Niebezpieczny !!!!
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Cwaniak

Wady

Cienki

Extra informacje

Ona 222 / 2022-12-27

Ryszard Cukrowski to jest niebezpieczny mitoman, pomawia Włocławskich adwokatów w Internecie !!! Ma kilka spraw karnych przeciwko niemu za zniesławienia i pomówienia, zastraszanie !!!
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00

on 111 / 2022-12-27

Ryszard Cukrowski to jest niebezpieczny człowiek, 100 razy zastanów się prawniku za czym przyjmiesz jego sprawę !!!
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00

NIE pyczak / 2022-10-28

PROKURATURA KRAJOWA DZIAŁA PYREK
Cena
Jakość
Obsługa klienta
1.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

Ryszard / 2022-04-01

723643142 podje nr tel osoba prowadzi sprawę Oszusta Pyczaka
Cena
Jakość
Obsługa klienta
1.00
Zalety

Nie ma

Wady

Dużo

Extra informacje

Zaraz

Ryszard / 2021-09-02

Uwaga Uwaga Uwaga Piotr Pyczak to Oszust z wyrokiem na koncie
Cena
Jakość
Obsługa klienta
1.00
Zalety

nie ma

Wady

wiele

Extra informacje

zaraz

ANDRZEJ / 2021-08-24

UWAGA PIOTR PYCZAK TO OSZUST UNIKA KARY LECZ SPRAWIEDLIWOŚĆ NADEJDZIE NIEBAWEM
Cena
Jakość
Obsługa klienta
1.00
Zalety

NIE MA TO OSZUST

Wady

BARDZO DUZO

Extra informacje

UWAGA TO OSZUST Z POZNANIA PYCZAK

Ryszard / 2021-08-06

INFORMUJE o zakończonej sprawie przeciwko Oszustowi Piotrowi Pyczakowi Wyrokiem Skazującym Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto syg. Sprawy VII 714/19 i orzeczono grzywnę w kwocie 35 tyś złotych.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
1.00
Zalety

NIE MA TO OSZUST

Wady

BARDZO DUZO

Extra informacje

UWAGA TO OSZUST Z POZNANIA PYCZAK

Jan / 2021-08-01

Ryszard C. Oszukał sąd wiele razy.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
1.00

Karol / 2021-05-03

Uwaga Ryszard Cukrowski to oszust i mitoman.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
1.00

Budownictwo Ryszard Cukrowski opinie