Opiniuj24.com - Podziel się opinią!

  • Budownictwo
  • /
  • Wodociągi i kanalizacja
  • /
  • Ryszard Cukrowski
  • /
  • 1

Opinie o Ryszard Cukrowski

503 306 838

Włocławek

Budownictwo Ryszard Cukrowski opinie
Cena
3.97
Jakość
3.97
Obsługa klienta
3.97

Średnia ocen

3.97

w skali od 1 do 5.

 

Na podstawie

34

dodanych opinii

 

Henio / 2024-04-15

Złodzieje i oszuści są wśród nas
Cena
Jakość
Obsługa klienta
3.00
Zalety

Brak

Wady

Brak

Extra informacje

Od razu

nie LIDIA / 2023-07-10

Zniesławienie (pomówienie) – art. 212 k.k. Odpowiedzialność za zniesławienie (inaczej pomówienie)uregulowana zostaław art. 212 k.k. Zgodnie z tym przepisem: „§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
3.00

Lidia / 2023-06-28

Rada Adwokacka wydała decyzję czekamy
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Brak

Wady

Brak

Extra informacje

Zaraz

NIE pyczak / 2023-05-26

CO RAZ WIĘCEJ OSZUSTÓW I ZŁODZEI
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

Nie Rychu / 2023-05-03

Zlodzie Oszuści i Cwaniacy *** jak najdalej
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Brak

Wady

Dużo

Extra informacje

Zaraz

nie rychu / 2023-04-12

LUBIE DOSTWAĆ DOBRE RADY OD CWANIAKÓW I OSZUSTÓW
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

sąd / 2023-04-12

Oszustwo (nazywane też wyłudzeniem) to przestępstwo polegające na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym za pomocą wprowadzenia jej w błąd W typie podstawowym (art. 286 § 1 KK) za wyłudzenie grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat Mieniem o znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 zł (art. 115 § 5 KK). Surowsza kara za oszustwo wynosi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Obsługa klienta Oferta Prostota obsługi
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

Rychu / 2023-04-12

Jesteś taki mądry to idź z tym do prokuratury, zamiast mądrować się w necie. Zaczepiasz ludzi ci nieznanych, podyskutować chcesz... Odwal się od innych, co pomocy szukasz, a ty komuś pomogłeś... Jeśli ten adwokat śmierdzi to powiadom prokuratura RP i ministerstwo sprawiedliwości. Telefonów nie odbiera, na maile nie odpisuje w izbie adwokackiej cię olali jak kasę wyłudził, nieadekwatną do swojej pracy. Śmierdzi za nim od dawna, pozwala sobie bo tacy jak oni go kryją. A ty zamiast głupoty pisać, modlitwy odwalać, i robić z siebie głupka idź tam gdzie się za takich biorą. Powinno cię to nauczyć, unikaj tego środowiska, jeden cię oszukał zrobi to następny i następny, bo już taka fama za tobą poszła, nikt ci nie pomoże. Zrób to sam, czy tylko w niecie umiesz pisać....

sąd / 2023-04-06

Powołując się ponownie na artykuł 286, paragraf 1 Kodeksu Karnego, warto zauważyć, że nie ma tam sprecyzowanej kwoty, od której oszustwo uznawane jest za przestępstwo. Wobec tego, nawet jeśli stracimy 20, 50 czy 100 złotych, za każdym razem możemy zgłosić ten fakt do prokuratury
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

sąd / 2023-04-05

Oszustwo (nazywane też wyłudzeniem) to przestępstwo polegające na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym za pomocą wprowadzenia jej w błąd W typie podstawowym (art. 286 § 1 KK) za wyłudzenie grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat Mieniem o znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 zł (art. 115 § 5 KK). Surowsza kara za oszustwo wynosi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

NIE LIDIA / 2023-03-31

OSZUSTWO Art. 286 § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

LIDIA / 2023-03-24

OSZUSCI I ZLODZIEJE TO KANALIE
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

NIE MA

Wady

DUZO

Extra informacje

ZARAZ

Henio / 2023-02-19

Trafile w życiu swoim.na różnych cwanikow I oszustów
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Zaraz

Wady

Brak

Extra informacje

Zaraz

prawda / 2023-01-31

Art. 388. § 1. Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać unieważnienia umowy.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

brak

Wady

brak

Extra informacje

zaraz

Obserwator Medialny / 2023-01-31

Dodawanie opinii posługując się danymi osób trzecich, wykorzystując ich imiona własne pisząc opinie w ich imieniu, bez ich wiedzy i zgody, oraz treści nie zgodne z ich doświadczeniem jest karalne.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Cwaniak

Wady

Patologia

Extra informacje

Psychopatologia

rower / 2023-01-05

Poszkodowany sam musi wykazać, że gdyby nie uchybienia adwokata, sprawa miałaby korzystny dla niego finał. Podstawa prawna Art. 361 par. 1, art. 471 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Art. 80 ustawy z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 635). Par. 8, 11, 45, 50 kodeksu etyki adwokackiej….. można się rozczarować.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

cba

Wady

abc

Extra informacje

od zaraz

Neon / 2022-12-30

Cwany detektywie M modlitwa odprawiona
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Brak z

Wady

Dużo

Extra informacje

Zaraz

jezusek / 2022-12-28

Rejestr adwokatów mówi co innego, ale ty przeczytaj instrukcje leków które bierzesz albo zmień lekarza
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Cwaniak

Wady

Cienki

Extra informacje

Psychopatologia

Oreoreore / 2022-12-28

Prokuratura oskarżyła adwokata o oszustwa na szkodę trójki klientów. Według prokuratury adwokat oszukiwał swych klientów co do zamiaru lub co do możliwości reprezentowania ich interesów w sądach i prokuraturze. Albo nie podejmował żadnych działań, jako zawieszony przez sąd dyscyplinarny - nie mógł już wywiązać się z obowiązków, jakich podejmował się pobierając pieniądze.
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Brak

Wady

Brak

Extra informacje

Zaraz

Buchacha / 2022-12-28

Ale się nawalił
Cena
Jakość
Obsługa klienta
5.00
Zalety

Cwaniak

Wady

Cienki

Extra informacje

Psychopatologia

Budownictwo Ryszard Cukrowski opinie